řídí osobní, nákladní vozidlo nebo autobus, jezdí kratší nebo delší trasy, odpovídá za vozidlo i správnou nakládku a vykládku zboží, za to, že zboží a cestující budou včas a v pořádku na místě určení, dodržuje pracovní rozvrh a stanovenou trasu, vede si záznamy o cestách, o provozu vozidla, obstarává a odpovídá a kompletní provozní dokumentaci, podklady pro celní správu apod., pečlivě se stará a odpovídá za svěřenou techniku a zboží, zajišťuje servis vozidla, připravuje vozidlo pro technické kontroly, vozidlo řídí podle aktuálního stavu vozovky, počasí a dopravních podmínek, vždy dodržuje pravidla silničního provozu a pracovní předpisy o pracovní době řidiče; řidič musí mít profesní průkaz, dopravně psychologické vyšetření pro řízení vozidel nad 7,5 t, platnou zdravotní prohlídku, digitální kartu řidiče (u mezinárodní kamionové dopravy).