Zájmy

Povolání si vybíráme podle zájmů, když nás povolání baví, je větší předpoklad, že budeme dělat svoji práci dobře.

Existuje šest základních zájmových typů:

1. praktický

2. objevující, zkoumavý, vynalézavý

3. umělecký, tvořivý

4. sociální, pomáhající

5. manažerský, organizační

6. uspořádávající

Je vhodné zjistit, který typ zájmů u tebe převládá.

Když nás povolání baví, je větší předpoklad, že budeme dělat svoji práci dobře. Existují testy zájmů. Pokud se potřebuješ více vyznat sám v sobě, ujasnit si, co tě opravdu zajímá, doporučujeme si některý z nich udělat.

Příklad:

Pro učitelské povolání jsou důležité sociální zájmy jako práce s lidmi, mít chuť pomáhat druhým, předávat jim poznatky apod.

Elektrikář by měl typ praktický i objevující, zkoumavý, vynalézavý, a pokud by si měl práci organizovat sám, tak trochu i organizační a manažerský, protože často pracují u zákazníka sami a práci si také musí sami zorganizovat.

 

 

Schopnosti

Při volbě povolání jsou důležité vedle zájmů i naše schopnosti (charakterové vlastnosti, silné a slabé stránky, ale také znalosti a inteligenční předpoklady). Když si zvolené povolání odpovídá našim zájmům i schopnostem, je pak větší předpoklad, že budeme úkoly dělat lépe a v zaměstnání můžeme být úspěšní.

Příklad:

Pro povolání programátora je důležité mít dobrou vizuálně-prostorovou představivost, pamatovat si různá schémata, také logické myšlení a schopnost vnímat souvislosti, schopnost se neustále učit, samostudia apod.

 

Zdravotní stav

Je třeba brát v úvahu zdravotní stav, v případě zdravotních problémů je nutné volbu konzultovat s lékařem.

 

 

Aktuality

  • Jako manažerka projektu bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na úspěšné realizaci projektu a projekt podporovali – řediteli školy, PaedDr. Rostislavu Šmídovi, realizačnímu týmu, konzultantům, odborníkům, manažerům firem, kteří nám umožnili nahlédnout do firemního prostředí, učitelům, pro které byl projekt určen, že se do připravených aktivit zapojili. Mgr. et Mgr. Sylva Štěpitová manažerka projektu

další aktuality >

Akce

Bohužel, žádné akce nejsou naplánovány.