je dělník ve slévárenství, pracuje přesně podle technologického postupu, který vytvořil slévárenský inženýr; slévač nejdříve vyrobí formu a pak do této formy odlévá slitinu, ze které vznikne požadovaný odlitek, odlitek tuhne, za daných podmínek, odstraňuje se forma podle technologického postupu a na závěr se dokončuje odlitek do finální podoby, upravuje se povrch odlitku.