Konzultanti:

kontroluje odlitek, zda je v pořádku tvar, jestli není kaz na povrchu odlitku; zda jeho vlastnosti odpovídají požadavkům zákazníka, různými metodami, např. chemickou analýzou na spektometru, pomocí laseru, fluorescenčního barviva, radioskopie a radiografie se vyhodnocují vlastnosti jako je pevnost, tažnost, čistota materiálu, vnitřní vady materiálu apod.