zpravidla pracuje s konkrétními kovy, slitinami, zná jejich vlastnosti; každý slévárenský produkt – odlitek je originál, na začátku se vyrobí forma (velmi důležité je vyrobit správný tvar formy bez vad), do které se potom slitina vlévá, slévárenský inženýr technolog kontroluje tvar, jestli odpovídá požadavkům zákazníka; pak se volí správná slitina, aby splňovala všechna kritéria na vlastnosti – pružnost, pevnost, křehkost apod.; slévárenský technolog zpracuje podrobný popis pracovního postupu, podle kterého dělníci slévači odlitek vyrobí, během výroby kontroluje výrobní postupy a odpovídá za to, že je správný technologický postup dodržen.