Konzultanti:

hlavním úkolem je pomáhat lidem, sociální práce zahrnuje velmi širokou oblast, je určena pro lidi všech věkových kategorií od dětí po seniory, od lidí zdravých po lidi s handicapem - mentálním, tělesným, smyslovým, psychickým či sociálním (špatně fungující nebo nefunkční rodina apod.); sociální pracovník využívá nejrůznější formy a metody práce od poradenství, přes intervenci, přímou péči, přípravu nejrůznějších programů, komunikuje s úřady, zpracovává plány, pomáhá při komunitním plánování apod.; sociální pracovník pracuje v nejrůznějších zařízeních, v klubech, sociálních zařízeních, nadacích, v terénu (streetworker) apod.; sociální práce je fyzicky i psychicky velmi náročná, zpravidla společností nedoceňovaná, na druhé straně potřebná; jejím cílem je zlepšit kvalitu života klientům, pomoci jim vyznat se v pro ně nepřehledné životní situaci, sociální pracovník se musí vyznat sám v sobě, mít srovnané životní postoje, hodnoty, znát své hranice, aby byl připraven pomáhat druhým.