Konzultanti:

rozhoduje ve sporných záležitostech, zejména právních, vstupuje do sporu dvou stran jako třetí a nezúčastněný, rozhoduje o vině a trestu v trestních věcech, jeho povinností je rozhodovat nestranně a spravedlivě, nesmí být podjatý, je nezávislý na vládě, je vázán pouze zákonem a mezinárodní smlouvou, je povinen je vykládat zákony podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a rozhodovat v přiměřených lhůtách bez průtahů a na základě skutečností zjištěných v souladu se zákonem.