pracuje s dětmi, mladými i dospělými lidmi se speciálními potřebami, protože mají buď tělesné, smyslové, zdravotní, duševní znevýhodnění nebo poruchy chování; speciální potřeby zahrnují i speciální přístup k těmto lidem, speciální pedagog musí znát jednotlivé typy znevýhodnění teoreticky, ale také vědět, jak lidem pomáhat, jak s nimi správně pracovat; speciální pedagog je připraven vykonávat činnost pedagogickou (učit), diagnostickou (hledat příčinu), terapeutickou (hledat řešení, jak zvládat, učit se návykům apod.), logopedickou (napravovat řeč, např. po úraze) i poradenskou; spolupracuje s rodiči i celými rodinami, pedagogy, učí je používat speciální pomůcky, např. speciální lupu pro lidi se zbytky zraku, naslouchadla apod.