vytváří a navrhuje databáze, aktualizuje, zálohuje, dbá o ochranu osobních údajů, instaluje bezpečnostní prvky, instaluje softwarového vybavení databáze, identifikuje problémové oblasti a navrhuje řešení společně s programátory a návrháři databází, vytváří uživatelské účty, oprávnění jejich uživatelům, uděluje přístupová práva uživatelům databází.