Konzultanti:

zastupuje veřejný zájem, tj. stát, dohlíží na to, aby všechny procesy a úkony v oblasti trestního řízení (během vyšetřování i u hlavního líčení) probíhaly tak, jak mají; trestní řízení je proces, při kterém orgány činné v trestním řízení (soud, státní zástupce a policejní orgán) zjišťují, zda se obviněný dopustil trestného činu, z něhož byl obviněn, a ukládají mu za to trest; vykonává dozor nad dodržováním právních předpisů I ve vazbě, vězení, během ochranné léčby či a ochranné nebo ústavní výchovy.