dohlíží na kvalitu stavebního díla tak, aby odpovídalo stavební a projektové dokumentaci a předepsaným zákonným normám; vytváří plány kontroly, provádí kontroly kvality, dokumentuje výsledky těchto kontrol a informuje o nich nadřízeného i manažera výroby, když se opakují se chyby - neshody, hledá ve spolupráci s výrobou cesty k jejich minimalizaci, kontroluje probíhající procesy a preventivně navrhuje změny postupů, které zabrání vzniku chyb, dokáže se orientovat ve stavebních výkresech, harmonogramu prací, zná správné technologické postupy, ví, kde najde všechny platné normy, provádí předepsané zkoušky, také kontroluje kvalitu materiálů a hmot ze zpráv ze zkušebních laboratoří; kontrolor zvládá asertivní komunikaci na vysoké úrovni, umí vyjednávat a řešit problémy.