připravuje nabídku pro zákazníka, zkoumá správnost a realizovatelnost projektu, soulad projektu s rozpočtem, upravuje výpisy materiálů a zajišťuje jejich objednání, následně dodání, připravuje harmonogram prací, personální obsazení prací, termíny kontrolních dnů, finanční plány a rozpočet v jednotlivých etapách; pokud zakázka vyžaduje další odbornosti, které firma nemá, zajišťuje subdodavatele, vybírá je, chystá smlouvy s nimi; navrhuje logistiku zakázky (pohyb osob a materiálů), hledá příležitosti ke zvýšení efektivity zakázky.