zajišťuje plynulý a bezpečný průběh stavby v souladu projektovou a technickou dokumentací a zákony, organizuje a řídí práci všech techniků, mistrů a řemeslníků na stavbě, řídí se projektem, rozpočtem, plánem výstavby a obecnými předpisy, zákony, zajišťuje přívod vody, elektřiny, stroje, techniku, materiál, kontroluje technologické postupy, kvalitu, dodržování bezpečnosti práce, vede záznamy o průběhu stavby do stavebního deníku, včetně všech událostí a změn, stavbyvedoucí potřebuje organizační schopnosti, schopnost rychlého a správného úsudku, autoritu, důslednost, schopnost týmové práce.