převádí přání zákazníka do podoby výkresů, začíná svou práci rozhovorem se zákazníkem o jeho představách o budoucí stavbě, projektanti se specializují na odbornosti, podle druhu či části stavby nebo druhu jejího vybavení na projektanty pro pozemní stavby, dopravní stavby, inženýrské stavby a mosty, vodohospodářské stavby, může být také statikem nosných konstrukcí staveb, projektantem pro technické vybavení staveb a technologické zařízení staveb; musí mít velmi dobré technické myšlení a prostorovou představivost (kreslí v profesionálních programech typu Archicad), technickou tvořivost, musí znát stavební procesy, materiály, technologie, stavební zákon, musí umět vyjednávat se zákazníkem, kolegy z příbuzných oborů a úřady; projektant je povolání, které podle stavebního zákona vyžaduje autorizaci, tzn. projektant musí doložit doklad o vzdělání a praxi a složit zkoušku; v určitých případech (při projektování rodinných domů, rekonstrukci bytů) vedle odborných kompetencí by měl být projektant i psycholog a pochopit přání a očekávání zákazníka a navrhnout mu dílo na míru.