zpracovává návrh nějakého technického řešení, modelu (např. vnější i vnitřní vzhled předmětů, částí aut apod.), poté tento návrh prezentuje a předkládá zadavateli, je-li návrh schválen, zpracuje ho, buď sám, nebo v týmu, návrhy se vytváří ve speciálních konstrukčních programech typu AUTOCAD, CATIA apod. v 2D nebo 3D formátu; pokud jsou práce složité a je zapotřebí dělat je v týmu, inženýr projektant práci rozdělí mezi techniky konstruktéry (středoškolské vzdělání), kteří zpracovávají dílčí část úkolu, nakonec všechny dílčí práce kompletuje do jednoho velkého celku; k projektu dokládá technické podmínky, vč. popisů a návodů, specifikace použitých materiálů, strojů a postupů.