Konzultanti:

odpovídá za určitou část výrobního procesu, na začátku si sám nastuduje zadání úkolu, zakázku, technologický (pracovní) postup, aby věděl, co se bude vyrábět, pak vytvoří vhodný pracovní tým, určí role členů a zadá jim dílčí úkoly, zajistí všechny suroviny pro výrobu a další potřebné náležitosti; operativně musí řešit všechny problémy, které se vyskytly nebo mohou vyskytnout, zastavení výroby z důvodu nedostatku lidí, surovin, nedostatečně prostudovaného technologického postupu má velmi nepříznivé ekonomické dopady, znamená finanční ztrátu; během výrobního procesu dbá na to, aby vše odpovídalo zákonům, normám a předpisům, aby byla zajištěna bezpečnost zaměstnanců, aby byla zakázka splněna včas; odpovědnost vedoucího výroby je obrovská, musí umět plánovat, předvídat, mít organizační a kombinační schopnosti, technické myšlení, být schopen řešit úkoly samostatně, vyjednávat a komunikovat s nadřízenými i podřízenými.