zpracovává technologické postupy (přesné výrobní postupy), dokumentaci a technické podmínky pro výrobu dílů, sestav, ucelených částí výrob; dohlíží na to, aby všechny výrobní postupy pro vývoj a výrobu (např. letadel) byly v souladu s platnými příkazy a normami platnými v organizaci; spolupracuje při konstrukčních řešeních, při navrhování výrobních pomůcek (přípravků), při technických odhadech, nákladových rozvahách a výpočtech, při návrzích zpracování norem a směrnic platných v organizaci, při zpracování technologických projektů nových výrob; organizuje a provádí ověřovací a technologické zkoušky.