provádí statické a dynamické výpočty u staveb a konstrukcí z různých materiálů – dřevo, sklo, kovy, beton, zjišťuje technické parametry jako je nosnost, zatížení, chování materiálů v různých podmínkách – teplota, tlak stanoví zatížení, navrhuje dimenze konstrukcí a použitých materiálů, určuje, jaké zkoušky se budou provádět; dohlíží na to, aby bylo všechno v souladu s technickými normami a zákony, např. pro letadla jsou to normy, které vydává např. Úřad pro civilní letectví a další.