obsluhuje strojní zařízení primárního nebo sekundárního okruhu v jaderné elektrárně, kontroluje ložiska, chvění, hlučnost a teploty točivých strojů, tlak, těsnost rozvodů provozních medií, sleduje stav zařízení a jednotlivé parametry zapisuje, uvádí čerpadla do provozu a z provozu. připravuje zařízení pro opravy, drobné závady odstraňuje sám, při zjištění větších závad zajišťuje opravy u servisní firem, kontroluje správnost značení technologie, provádí zkoušky na zařízení, obsluhuje tlakové nádoby; pracuje ve směnném pracovním režimu, vyžaduje se po něm samostatnost, odpovědnost, ochota se neustále vzdělávat.