zajišťuje servis HW (hardware), jeho běžnou údržbu, instalaci základního systémového a programového vybavení, spravuje SW (software) a provádí údržbu databází, instaluje standardní SW a jeho aktualizace, opravuje a vyměňuje HW i SW, poskytuje servis uživatelům, odborné konzultace a poradenství v oblasti IT, pracuje samostatně.