Konzultanti:

pracuje pod vedením strojního inženýra – konstruktéra, provádí konstrukční práce ve speciálních grafických programech, spolupodílí se na vývoji - navrhuje a zpracovává řešení daného úkolu ve formě výkresové dokumentace, seznamů a zpráv, zpracovává dokumentaci v systému, připravuje a spolupracuje na konstrukčních změnách, provádí konstrukční dozor při výrobě navržených celků, spoluprácuje s ostatními technickými i výrobními odděleními.