zajišťuje údržbu vnějších telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení a sítí, provádí kontrolní měření a dispečerské řízení telekomunikačních sítí, odstraňuje poruchy, provádí montáž, demontáž a opravy jednotlivých prvků, zpracovává potřebnou dokumentaci, zajišťuje předávání projektové dokumentace k vyjádření příslušných organizací a orgánů.