pracuje v kontrolovaném pásmu jaderné elektrárny, manipuluje v souladu s předpisy s jaderným palivem a se speciálními přípravky, obsluhuje zařízení (jako např. zavážecí stroj, zařízení ve skladu čerstvého paliva, obalových souborů CASTOR, apod.), provádí jeho montáž a demontáž a toto zařízení kontroluje, účastní se pracovních cest do jiných provozů, pracuje ve směnném pracovním režimu; požadavky na jeho vzdělání jsou středoškolské studium, obor strojní nebo elektro; zdravotní a psychická způsobilost pro práci v kontrolovaném pásmu, pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou, jeřábnický a vazačský kurz, úspěšné absolvování profesních psychotestů.