plánuje jednotlivé fáze výroby, rozepisuje přesný a podrobný výrobní postup, dohlíží na dodržování technologických postupů a hygienických předpisů včetně systému kontroly jakosti, kontroluje nezávadnost a bezpečnost potravin, připravuje a určuje správné dávkování surovin, odpovídá za nákup kvalitních surovin, provádí kontrolu skladování surovin, meziproduktů a hotových výrobků, řídí výrobní úsek; ovládá technologická zařízení a stroje ve výrobě; posuzuje základní ekonomické parametry výroby a uplatňuje je v oblasti obchodování a logistiky; stanovuje požadavky na nákup provozního zařízení a surovin; podílí se na vývoji a ověřování nových postupů; stará se o dodržování pořádku a předpisů na pracovišti, vede předepsanou evidenci; práce probíhá v prostředí s vyššími teplotami, možným výskytem mastnot, výparů, chemických látek a jiných potravinářských nečistot; předpoklady pro práci jsou technické myšlení, organizační schopnosti, kombinační schopnosti, představivost, přesnost.