Konzultanti:

staví bednění základů stavby, bední i schodiště, stropy, montuje konstrukci střechy, staví terasy, altány, informace z výkresů přenese na řezivo, které zpracovává krácením, vrtáním, dlabáním, frézováním, hoblováním, broušením, konstrukce spojuje tesařskými spoji, hřebíky, vruty, opracované prvky pak montuje na stavbách, pracuje v hlučném a prašném prostředí, často ve výškách, potřebuje zručnost i fyzickou sílu, tesař potřebuje prostorovou představivost, musí si umět vypočítat spotřebu materiálu.