tiskne všechny druhy tiskovin, které mu reprodukční grafik připraví; připravuje tiskové formy, pracuje na tiskových strojích a zařízeních, které jsou dnes řízené počítačem, provádí základní seřízení stroje a základní údržbu, provádí mísení barev a s tím spojený černobílý i barevný tisk; zná technologické postupy používaných technik, materiálů a druhů tiskovin (tj. knihy, časopisy, noviny, brožury,…); má přehled o tiskařském (polygrafickém) výrobním odvětví a orientuje se v příbuzných oborech; je schopen přesně reprodukovat výtvarné rozvržení originálu; základními předpoklady jsou manuální zručnost, technické myšlení, čistotnost, dobrý zrak a barvocit; povolání je vykonáváno v prostředí s velkou hlučností, přítomností nečistot a chemických látek (nevhodné pro alergiky).