mluví, vyjadřuje se k určitým událostem jménem instituce, firmy, soukromé nebo veřejné osoby, proto by neměl vyjadřovat názor svůj; účastní se pravidelných porad, komunikuje s vedením instituce nebo osobou, kterou zastupuje, ta rozhoduje o míře sdělitelného ve zveřejňované zprávě, vystupování mluvčího je jasné stručné srozumitelné, má kultivovaný projev; vedle zpráv o aktuálních událostech informuje i o připravovaných akcích, někdy zpracovává dlouhodobý plán akcí, které mají informační (pravidelné tiskové konference) i preventivní charakter (besedy ve školách apod.); tiskový mluvčí vystupuje jménem svého zaměstnavatele, podává o něm pozitivní obraz, na rozdíl od novináře.