pracuje v technických oborech (strojařina, architektura, design), v reklamě a nejvíce v tvorbě počítačových her a filmovém průmyslu, tvoří trojrozměrný model prostředí a předmětů, rostlin, bytostí v něm, modely tvoří v počítačovém programu, který si většinou vybere z hotových řešení, některé technické projekční programy s koncovkou CAD, mají schopnost převést projektovaný objekt do trojrozměrného modelu, pro jiná než technická využití se používají 3D programy, které poskytují mnohem větší prostor pro grafické či umělecké zpracování, model se skládá z malých plošek - polygonů, čím je jich víc, tím je model přesnější, ale zároveň narůstá objem dat, tvorba modelů je pracná záležitost vyžadující přesnost i trpělivost, čím je objekt nerovnější, přírodnější, tím je pracnější; hotový, jednobarevný model je třeba opatřit texturou (vzhledem povrchu), nasvítit a rozpohybovat, ale tyto operace už většinou dělají další profese, které se na týmovém úkolu podílejí, specializace je i mezi 3D grafiky, existují specialisté na stroje, stavby, přírodu, lidské tělo; 3D grafik je žádaná pozice na trhu práce, vzhledem k rychlému rozvoji programů i zařízení pro tento typ zobrazování.