počítačové programování spočívá v umění donutit počítač, aby dělal to, co programátor chce, aby dělal, počítačový program je textový soubor s příkazy pro počítač, zapsaný v nějakém programovacím jazyku, který může být přeložen do podoby spustitelného souboru, jednoduše řečeno programátor napíše text, který umožní třeba možnost otočení nějakého objektu pomocí myši, pro psaní programů se používají programovací jazyky, programovací jazyk je komunikační prostředník mezi programátorem a počítačem, programátor završuje, dokončuje práci 3D a 2D grafika, napíše program, který umožní, aby tlačítka spouštěla to, co mají, aby šly 3D objekty otáčet, zvětšovat, programátor je obvykle dobrý matematik s analytickým logickým uvažováním, sleduje také novinky v zařízeních, na kterých se programy provozují.