se stará o děti předškolního věku, jeho úkolem je naučit je základním sociálním návykům a dovednostem, hygienickým normám, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti v oblasti rozumové, jazykové, tělesné, výtvarné, hudební, jejich zručnost apod., děje se tak pomocí nejrůznějších aktivit jako je čtení pohádek, vyprávění, zpívání, učení říkanek a básniček, organizování dětských her, soutěží, chození s dětmi na vycházky; přitom učitel MŠ odpovídá za jejich bezpečnost; v případě zdravotních problémů dětí nebo úrazu si ví rady, učitel MŠ připravuje program činností tak, aby byly smysluplné, dětem se líbily a zaujaly je, přitom byly bezpečné a naučné; učitel v MŠ musí mít respekt u dětí, musí je umět zaujmout, sjednat si pořádek, umět zpívat, mít výtvarné zájmy a nejlépe i hrát na hudební nástroj.