základní informace viz učitel pro1. stupeň základní školy; důraz je kladen především na vyučování směřující k získávání kompetencí, vědomostí a dovedností žáků; učitel se již specializuje na jednotlivé obory, má v nich rozhled a rozsáhlejší znalosti; studuje nové poznatky v oboru a aplikuje je do vzdělávání; vzdělávání přizpůsobuje žákům a podněcuje jejich osobní rozvoj.