základní informace viz učitel pro 1. i 2. stupeň základní školy; důraz se posouvá ještě více od výchovy (priorita na 1. stupni) ke vzdělávání; je kladen důraz především na vyučování směřující k získávání vědomostí a dovedností žáků v praktickém vyučování v předmětech, jejichž obsahovou náplní je výcvik praktických dovedností, cvičení, učební praxe, odborná praxe a výuka pracovních technologií žáků podle jednotlivých oborů vzdělání; učitel musí ovládat vědecké a technické základy daných předmětů; je více oborově specializován, studuje nové poznatky v oboru, navazuje spolupráci s odborníky a institucemi a organizuje exkurze a přednášky pro žáky; vede ročníkové, seminární a závěrečné práce žáků; připravuje žáky k maturitní zkoušce.