• www.gwo.cz - průvodce světem povolání, popisy povolání
 • www.infoabsolvent.cz - důležité kariérové informace pro volbu školního vzdělání
 • www.nuov.cz/centrum-karieroveho-poradenstvi
 • www.narodni-kvalifikace.cz - přehled kvalifikací celostátně uznávaných v České republice.
 • www.nsp.cz - národní soustava povolání - kompletní informace o NSP, katalog povolání a databáze kompetencí požadovaných pro výkon povolání.
 • www.istp.cz- integrovaný systém typových pozic - hledání práce pomocí sestavení pracovního profilu, informace o povoláních (NSP), aktuální databáze možností dalšího vzdělávání a nástroj pro vytváření a organizaci volných pracovních míst.
 • www.zivotopis-cv.cz - informace a rady týkající se získávání zaměstnání (životopis, průvodní dopis, pracovní pohovor, využívání personálních agentur atd.). 
 • www.rozvoj-kariery.cz - informace a rady týkající se získávání zaměstnání, kariérové poradenství, nabídka vzdělávacích kurzů a kalendář veletrhů pracovních příležitostí a podobných akcí.
 • www.hledampraci.cz/poradna-zamestnani - podrobné informace a poradenství k volbě, hledání a získávání zaměstnání a následnému kariérovému růstu.
 • www.poradna-prace.cz - obsáhlá poradna k nejrůznějším tématům a problémům týkajícím se práce a zaměstnání.
 • www.burzaskol.cz - Informační portál Kam na školu ve Zlínském kraji. Výběr z nabídky vzdělávacích oborů na 70 středních školách Zlínského kraje, kalendář dnů otevřených dveří středních škol, poradna, kontakty na pracovníky Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje. Virtuální burza škol je součástí portálu Zkola (www.zkola.cz).

Aktuality

 • Jako manažerka projektu bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na úspěšné realizaci projektu a projekt podporovali – řediteli školy, PaedDr. Rostislavu Šmídovi, realizačnímu týmu, konzultantům, odborníkům, manažerům firem, kteří nám umožnili nahlédnout do firemního prostředí, učitelům, pro které byl projekt určen, že se do připravených aktivit zapojili. Mgr. et Mgr. Sylva Štěpitová manažerka projektu

další aktuality >

Akce

Bohužel, žádné akce nejsou naplánovány.