Konzultanti:

má za úkol zajistit dostatek surovin, materiálu, komponentů pro výrobu, zjišťuje potřeby surovin, materiálu pro výrobu, zjišťuje a porovnává ceny na trhu, komunikuje a vyjednává se stávajícími i novými dodavateli o ceně, kvalitě dodávaného zboží, v případě velkých zakázek připravuje výběrové řízení na nákup, vede evidenci materiálu, zboží dodavatelů, obchodních partnerů, odpovídá za rozpočet, spolupodílí se na tvorbě rozpočtu oddělení i celé firmy, pokud výrobní dělníci nemají z čeho vyrábět, firma přichází v důsledku prostojů o velké peníze, pokud nakoupí nekvalitní zboží, odrazí se to kvalitě výrobků, které firma vyrábí, pokles zájmu může mít existenciální dopady pro firmu, pokud nakoupí drahé suroviny, zvyšuje se cena zboží, které pak hůře obstojí v konkurenčním boji, občas pracuje pod stresem, protože suroviny musí být v nejlepší kvalit v dostatečném množství za nejlepší cenu vždy k dispozici, vedoucí nákupu vede a organizuje práci lidem v týmu, motivuje je k dobrému výkonu.