V předchozích krocích jsi přemýšlel o sobě, o svých zájmech, silných a slabých stránkách, o znalostech i studijních předpokladech, zvažoval jsi, jaké jsou potřeby trhu práce atd. V této části hledej takové povolání, které bude maximálně odpovídat tvému osobnímu profilu, kde se bude shodovat nejvíce tvých osobních charakteristik s požadovanými kompetencemi na konkrétní povolání.

 

 

Cíl

Hlavní cíl i dílčí cíle musí být jasně definované, měřitelné a termínované, to znamená, že by tam mělo být uvedeno datum, do kdy je třeba splnit. Návod, jak postupovat při zadávání cílů najdeš dále.

 

 

Osobní kontrakt

je dohoda se sebou samým, je závěrečným zhodnocením celého kariérního plánu. Je to ta nejdůležitější část, protože v kontraktu si vyjasníš další postup, uvědomíš si, co chceš získat, jak moc chceš být pro povolání připraven (co budeš studovat, jak zodpovědně chceš studovat) a co jsi připraven pro povolání a přípravu na něj udělat.

Aktuality

  • Jako manažerka projektu bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na úspěšné realizaci projektu a projekt podporovali – řediteli školy, PaedDr. Rostislavu Šmídovi, realizačnímu týmu, konzultantům, odborníkům, manažerům firem, kteří nám umožnili nahlédnout do firemního prostředí, učitelům, pro které byl projekt určen, že se do připravených aktivit zapojili. Mgr. et Mgr. Sylva Štěpitová manažerka projektu

další aktuality >

Akce

Bohužel, žádné akce nejsou naplánovány.