Konzultanti:

poskytuje základní a speciální péči, provádí vyšetření a léčebná opatření, která nařídí lékař, asistuje lékařům, vyhodnocuje fyziologické funkce pacientů, dech, puls, elektrokardiogram, tělesnou teplotu, krevní tlak atd., přejímá a kontroluje léčivé přípravky a další zdravotnické prostředky, vč. prádla, zajišťuje jejich dezinfekci a sterilizaci, podává předepsané léky nemocným, asistuje při lékařských vizitách stará se o příjem či propouštění nemocného; omyly a pochybení u této profese mohou mít nedozírné následky, odpovědnost za zdraví a život pacientů je vysoká.