vychovatel provádí mimoškolní výchovně vzdělávací činnost, jejím cílem je celkový a specifický rozvoj osobnosti dětí, žáků nebo studentů, pracuje ve školní družině, v domově mládeže, v internátu nebo nápravných zařízeních, posuzuje individuální zvláštnosti a potřeby dětí, žáků i studentů, řeší i prevenci patologických jevů, navrhuje konkrétní opatření, koordinuje práci ostatních vychovatelů, poskytuje informací a odborné konzultace, spolupracuje se specializovanými odborníky; vychovatel může pracovat i ve vězeňství, kde s vězni provádí speciální resocializační činnosti.