Konzultanti:

zpracovává základní strukturu celé webové aplikace, jednotlivých stránek, rozvržení informací na stránce; odpovídá za propojenost a funkčnost databází, určuje a připravuje grafický návrh, na finálním dokončení webových stránek spolupracuje s dalšími odborníky; webdesignér by měl mít velmi dobrou prostorovou představivost, protože tvoří a programuje složitou strukturu webu; protože pracuje pro zákazníka, musí být komunikativní, umět se zákazníkem vyjednávat o webu, nutná je vysoká míra kreativity a také sebevzdělávání, protože musí neustále sledovat nové trendy kolem webdesignu.