je projektantem soukromých či veřejných zahrad, parků, lesoparků, zeleně ve městech; při vytváření projektu by měl respektovat zadání zakázky, přání zadavatele, aby mu vytvořil dílo na míru; zná velmi dobře různé stromy, dřeviny, květiny, zná jejich růstové vlastnosti, nároky na půdu, zálivku apod., měl by vědět, co se dá s čím kombinovat, měl by mít velmi dobrou prostorovou představivost, vkus a smysl pro krásu, mít nápady a být tvořivý, vedle toho by měl být komunikativní, protože musí vyjednávat s klienty, dříve kreslil na výkresy, dnes se projektuje pomocí speciálních PC grafických programů, často spolupracuje se stavebními projektanty.