Provádí výsadbu okrasných zahrad podle návrhu zahradního architekta, řídí se jeho pokyny, pracuje podle předloženého projektu; ošetřuje rostlin během vegetace, od sázení, pikýrování, až po sklizeň, stará se o užitkovou i okrasnou zahradu, byliny, zeleninu, květiny, keře, stromy, podporuje jejich růst kypřením, hnojením apod. léčí je v případě napadení škůdci; u užitkových plodin sklízí, připravuje plodiny pro transport, ví, jak skladovat produkty, připravuje je na trh a expedici.