Konzultanti:

pracuje pod odborným dohledem všeobecné sestry, sleduje zdravotní stav pacienta a zaznamenává ho do dokumentace, provádí hygienickou péči, nácvik sebeobsluhy, prevenci proleženin, rozděluje pacientům jídlo podle diet, dohlíží na dodržování pitného režimu, připravuje pacienty k diagnostickým nebo léčebným výkonům, podle rozhodnutí lékaře nebo všeobecné sestry.