Konzultanti:

identifikuje, zpracovává a uchovává vzorky biologického materiálu, hodnotí jejich kvalitu, obsluhuje laboratorní techniku, kontroluje manipulaci a uložení chemikálií i léčiv, pod odborným dohledem se podílí na uvádění nových laboratorních diagnostických postupů do praxe, podílí se na organizaci kontroly jakost, provádí některé odběry biologického materiálu, provádí laboratorní vyšetřování v těchto oblastech: biochemie, toxikologie, genetika a genetická toxikologie, mikrobiologie, virologie a imunologie, cytologie a histologie, hematologie a transfúzní lékařství, laboratoře pracovního lékařství.