poskytuje neodkladnou péči postiženým všech věkových kategorií na místě vzniku náhlé příhody, během cesty do zdravotnického zařízení a na odděleních urgentních příjmů, někdy navádí laiky při poskytování první pomoci do doby příjezdu záchranářů, spolupracuje se integrovaným záchranným systémem; je sám za sebe a tým zdravotníků, který řídí, v péči o pacienta je odpovědný, za správně provedené vyšetřovací, diagnostické i terapeutické úkony, pracuje téměř vždy pod časovým stresem, proto se vyžaduje správnost a rychlost úsudku, výběru vhodného postupu a metody, musí mít organizační schopnosti na vysoké úrovni.