staví domy a jiné objekty podle stavební dokumentace, rozměřuje a zdi a příčky, musí umět číst stavební výkresy a orientovat se v projektové a technické dokumentaci staveb, staví, vyzdívá a opravuje komíny, krby, pece, připravuje maltu, beton a lepidla, upravuje zdící materiál, seká cihly, tvárnice apod., omítá a provádí opravy.