stará se a organizuje péči o hospodářská (skot, prasata, ovce kozy apod.), exotická (v ZOO), služební a laboratorní zvířata; řídí a zajišťuje péči o zvířata od narození až do smrti, sleduje jejich růst, vývoj, sleduje podmínky, ve kterých jsou chovány, řídí se předepsanými normami českými i evropskými, dbá na hygienu chovu, spolupracuje s veterinárním lékařem, asistuje při některých zákrocích, jako jsou porody, kastrace, očkování zvířat apod., stará se o prevenci nemocí, organizuje přirozené nebo umělé připuštění zvířat, dohlíží nad dodržování pravidel chovu, stanovuje krmné dávky, zajišťuje a rozhoduje o složení krmiva, jeho dávkování, vede záznamy o jednotlivých kusech zvířat, sleduje užitkovost zvířat, dojivost, váhové přírůstky, řídí zavádění nových technologií do chovu, řídí práci zootechniků (s maturitou), spolupracuje a komunikuje s institucemi z oblasti zemědělství a potravinářství.