Aktuality

Poděkování

Jako manažerka projektu bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na úspěšné realizaci projektu a projekt podporovali – řediteli školy, PaedDr. Rostislavu Šmídovi, realizačnímu týmu, konzultantům, odborníkům, manažerům firem, kteří nám umožnili nahlédnout do firemního prostředí, učitelům, pro které byl projekt určen, že se do připravených aktivit zapojili. Mgr. et Mgr. Sylva Štěpitová manažerka projektu

Více zde

Už proběhlo 20 exkurzí do firem ZK

Podívejte se do historie akcí na fotky a evaluační dotazníky.

Více zde

Tento web se pořád vyvíjí

Databáze se postupně doplňují. Vaše komentáře, připomínky a nápady k webu zasílejte na info@karierniportfolio.cz.

Více zde